Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na przełomie  lipca i sierpnia naszą  wspólnotę  odwiedziły: matka generalna Małych  Sióstr  Bożej  Opatrzności: Matka Stella oraz wikaria generalna siostra Maria Gości z Rzymu spodziewałyśmy się  już  w lutym, ale z powodu pandemii wizytę odłożono. Spotkania, rozmowy, wspólna  modlitwa - piękny czas wizytacji. Przed naszą wspólnotą  nowe wyzwania... We wszystkim niech będzie  Bóg uwielbiony!