Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

Odwiedziny Pana Jezusa

 "Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie". Wielką radością naszego domu było przyjęcie Pana Jezusa w osobach trzech miłych Ukrainek uciekających przed grozą wojny. Babcia, mama i kilkuletnia dziewczynka przez wiele dni przed bombardowaniami rosyjskimi chroniły się w piwnicy. Ich droga do Polski też była wielodniowa i bardzo trudna. Te wrażliwe osoby zabrały ze sobą również swego psa i on też u nas znalazł schronienie. Cieszymy się, że  nasi goście w tym domu mogli zaznać spokoju i zaspokoić podstawowe potrzeby. Ufamy, że Boża Opatrzność zaopiekuje się nimi i wszystkimi wojennymi uchodźcami, również przez nasze serca, ręce czy domy.

Codziennie w naszej kaplicy modlimy się i zakończenie wojny, wolność dla Ukrainy, nawrócenie agresorów i życie wieczne dla ofiar.