Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

Dzień Życia Konsakrowanego

 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, obchodziłyśmy w naszej wspólnocie Dzień Życia Konsekrowanego. Dziękowałyśmy Panu za dar Jego wybrania i powołania nas do wspólnoty o charyzmacie służebnym wobec najsłabszych. Uczestniczyłyśmy w dziękczynnych Eucharystiach i świętowałyśmy w naszej małej wspólnocie.
Jesteśmy tymi, które na co dzień chcą szukać Woli Bożej i rozpoznawać drogi Bożej Opatrzności. Ofiarowując Panu naszą czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, chcemy być bardziej dla Niego, Jego Kościoła i dla wszystkich, których spotykamy na swej drodze.

Wielką radością napełniła nas wiadomość, że Ojciec Święty Franciszek ogłosił, że już jesienią rozpoczniemy w Kościele Rok Życia Konsekrowanego!
Rok Życia Konsekrowanego najprawdopodobniej rozpocznie się wcześniej niż przewidywano, a mianowicie już w październiku, w 50. rocznicę soborowej konstytucji Lumen gentium. Zakończyć miałby się natomiast w listopadzie 2015 r., kiedy przypadnie rocznica soborowego dekretu o zakonach Perfectae caritatis. Wszystkich naszych przyjaciół prosimy o modlitwę, byśmy mogły jako wspólnota jak najlepiej przeżyć ten błogosławiony czas.