Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

 

 We wspomnienie NMP z Lourdes od wielu już lat obchodzimy w Kościele Dzień Chorego. Dla Małych Sióstr Bożej Opatrzności to dzień bardzo ważny, bo właśnie wtedy spojrzenie Kościoła szczególnie zwraca się w kierunku tych, którym szczególnie służymy. Nasze siostry na całym świecie pracują w domach pomocy społecznej, szpitalach i hospicjach. W Polsce jest to hospicjum dom Bożej Opatrzności  w Białymstoku.

Módlmy się wspólnie za naszych chorych, aby mieli siłę do dźwigania codziennego krzyża. Otwierajmy serca na ich szczególne potrzeby i służmy im wielkodusznie. I nie zapominajmy o wdzięczności, bo oni sami i ich cierpienia codziennie ofiarowywane Bogu są wielkim skarbem Kościoła. Chyba dopiero w niebie dowiemy się jak wiele zawdzięczamy cierpliwie znoszonym cierpieniom niewinnych...