Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

Jan Paweł II i Małe Siostry Bożej Opatrzności

 

Jan Paweł II i Małe Siostry Bożej Opatrzności

Nasze zgromadzenie wiele zawdzięcza świętemu papieżowi z Polski. Jan Paweł II wielokrotnie gościł nasze siostry w Rzymie oraz w Castel Gandolfo. Wizytując parafię, na terenie której znajduje się nasz rzymski dom, zaszedł do naszego ogrodu, gdzie spotkał się z siostrami i podopiecznymi.
24 maja 1998 r. papież przy okazji wystawienia Całunu beatyfikował w Turynie naszą Założycielkę, Teresę Grillo Michel.
Co ciekawe, siostry ze Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności przyjechały do Polski 22 października 2006 roku, czyli w dzień, który w przyszłości miał się stać dniem liturgicznego wspomnienia Jana Pawła II...Dziękujemy Panu Bogu za takiego Przyjaciela w niebie!