Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

Adwent 2014


   

 

    Adwent - radosne oczekiwanieNasza wspólnota czci szczególny  przymiot Boga- Opatrzność. Jej najwspanialszym wyrazem jest Wcielenie Syna Bożego. Bóg dał znękanej ludzkości swego Syna, który jest Odpowiedzią na wszelkie pytania, Zbawieniem w każdym położeniu, Światłem w każdej ciemności.  Adwent to czas radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Razem z Maryją oczekującą rozwiązania w duchu Jej Magnificat uwielbiajmy wielkie dzieła Boże!