Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

Rok Życia Konsekrowanego

Rozpoczynamy Rok Życia Konsekrowanego

Ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka Rok Życia Konsekrowanego będzie obchodzony w całym Kościele od 30 listopada 2014 r. do 2 lutego 2016 roku. W Watykanie jego otwarcie będzie poprzedzone czuwaniem modlitewnym w Bazylice św. Piotra 29 listopada. Ogłaszając ten rok w listopadzie 2013 r. papież powiedział: „życie konsekrowane jest złożone, jest pełne łaski, ale i grzeszności. W tym roku pragniemy uznać i wyznać nasze słabości, pragniemy też z mocą pokazać światu, ile wśród nas jest świętości i żywotności. Jak wiele jest świętości ukrytej w naszych domach, klasztorach, ale przez to nie mniej owocnej, która sprawia, że konsekrowani są “żywymi ikonami Boga” po trzykroć Świętego.”
Prosimy wszystkich naszych przyjaciół i ludzi dobrej woli, by wraz z nami modlili się o dobre i święte powołania do życia w duchu rad ewangelicznych.
Prosimy także o modlitwę za wszystkie Małe Siostry Bożej Opatrzności, abyśmy były dla świata prawdziwymi znakami Bożej Miłości.