Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

Zyczenia Wielkanocne 2017


Nasz Pan za nas umarł!
I zmartwychwstał!

Z okazji nadchodzących najświętszych dni chrześcijańskich: Triduum Paschalnego i świąt Wielkiej Nocy, pragniemy złożyć wszystkim życzenia dobrego przeżycia tego błogosławionego czasu. Niech Jezus Chrystus da każdemu i każdej z Was łaskę wniknięcia w tajemnicę Jego zbawczej męki i śmierci i zrozumienia, jaką duchową rewolucją było Jego zmartwychwstanie! Niech świadomość tego cudu przemienia Wasze codzienne życie!
Z pamięcią modlitewną-
Małe Siostry Bożej Opatrzności.