Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

 

Módlmy się za misje i wspierajmy je!

 

    21 października 2018 rozpoczęliśmy kolejny Tydzień Misyjny. Ma nam on przypominać, że jako chrześcijanie, kapłani, osoby konsekrowane i świeccy, jesteśmy odpowiedzialni za głoszenie Dobrej Nowiny aż po krańce ziemi. Ośrodki misyjne na całym świecie potrzebują wsparcia materialnego i organizacyjnego, nade wszystko jednak modlitwy, bo to Boża, a nie ludzka moc daje prawdziwe owoce ewangelizacyjne.

    Małe Siostry Bożej Opatrzności niemal od początku istnienia zgromadzenia rozwijają w sobie ducha misyjnego.  Już za życia Matki Założycielki wspólnota sióstr rozrosła się poza Europę. W 1900 roku siostry rozpoczynają pracę misyjną w Brazylii, a w 1927 roku otwierają pierwszy dom w Argentynie. Po Ameryce Południowej przyszedł czas na Azję. Z wielką odwagą inicjują w 1984 roku dzieło misyjne w Indiach. Również Afryka stała się celem pracy misyjnej, choć tutaj napotkano duże trudności. Pierwsza misja na Czarnym Lądzie, w Kamerunie, otwarta w 1982 roku z powodu braku powołań, została zamknięta po 10 latach. Z Bożą pomocą zgromadzenie  w 2015 roku, uruchomiło działalność misyjną w Angoli. W 2018 roku Matka Generalna, s. Stella, uroczyście wizytowała tę misję, co dokumentują poniższe zdjęcia.

   Siostry posługują na misjach pracując w duszpasterstwach parafialnych, szkołach, przedszkolach, domach pomocy społecznej czy ośrodkach zdrowia. Podejmują się zawsze tych prac, które są najbardziej potrzebne w danym otoczeniu.

   Wspierając misje zagraniczne pamiętajmy, by być misjonarzami we ... własnych środowiskach. Głoszenie Ewangelii tu i teraz jest naszym priorytetem! Europa, która w zastraszającym tempie się laicyzuje, wkrótce sama może być terenem misyjnym. Doświadczenie naszego zgromadzenia pokazuje, że obecnie więcej powołań jest właśnie poza Europą. Takie są też ogólnoświatowe statystyki powołań kapłańskich i zakonnych.

Pamiętajmy o misjach nie tylko w czasie Tygodnia Misyjnego! I nie zwalniajmy się z obowiązku bycia misjonarzami w Polsce :)