Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

 

Dzień Chorego w Turośni

 

11 lutego obchodziliśmy XXVII Światowy Dzień Chorego. Naturalnym miejscem świętowania stał się Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Turośni Kościelnej.  W tej powstałej w 2017 roku placówce przebywają osoby przewlekle chore. Z inicjatywy Akcji Katolickiej z miejscowej parafii właśnie tu obchodzono ten szczególny dzień. Zaproszeni zostali wszyscy chorzy z terenu całej parafii, uroczystości miały otwarty charakter.

Eucharystii przewodniczył ks. Piotr Buśko, a liturgia została przygotowana przez bardzo zaangażowanych w całe przedsięwzięcie członków Akcji Katolickiej. Modlitwą obejmowano wszystkich chorych i opiekujące się nimi osoby. Nie zabrakło oczywiście radosnego spotkania przy smacznym poczęstunku. Szczególnym  gościem był pan doktor Tadeusz Borowski - Beszta, inicjator i dobry duch powstania ZOL w Turośni, człowiek, który jak mało kto jest chorym oddany!

Nie zapominajmy o naszych chorych i nie lekceważmy ich znaczenia w naszym życiu! Wbrew temu, co wmawia nam współczesny świat ze swym kultem zdrowia, sprawności i samowystarczalności, ludzie chorzy są naszym wielkim skarbem! Kto wie, czy to nie ich cierpienie, zjednoczone z Ofiarą Chrystusa, podtrzymuje nasz świat przy istnieniu?