Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

Ważne daty

Ważne daty z życia Bł. Matki Teresy Grillo Michel i Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności.

1855 – 25 września: Teresa Grillo przychodzi na świat w Spinetta Marengo (Al.) Włochy.
26 września: Chrzest.

1865 – 21 czerwca: Pierwsza Komunia Święta.

1877 – 2 sierpnia: Teresa Grillo wychodzi za mąż za kapitana Jana Batystę Michel.

1891 – 13 czerwca: Śmierć męża.

1892 – Teresa odczuwa mocno głos wewnętrzny który mówi: … ty masz być matką wielu biednych.

1893 – Na jesieni przeprowadza się ze swego pałacu, aby przyjąć biednych w większym domu. W ten sposób powstaje pierwszy dom Bożej Opatrzności.

1894 - 15 października: oficjalne otwarcie małego ośrodka Bożej Opatrzności przy ul. Faa’ di Bruno Al.

1899 – 8 stycznia: Założenie Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności.

1900 – Pierwsze Siostry otwierają swą misję w Brazylii.

1901 – Biskup Alessandrii, Monsinior Capecci, zatwierdza pierwszą Regułę Zgromadzenia.
30 maja: Matka Michel podejmuje pierwszą podróż do Brazylii.

1927 – 14 sierpnia: Pierwsze 5 sióstr rozpoczyna swą misję w Argentynie.

1928 – 15 listopada: Matka Teresa Michel jedzie po raz 6 i ostatni do Brazylii.

1942 – 8 czerwca: Ostateczne zatwierdzenie Zgromadzenie na prawie papieskim.

1944 – 25 stycznia: Umiera Matka biednych. Matka Teresa Grillo Michel.

1984 – grudzień: początek misji w Indiach.

1985 – 6 lipca: Ogłoszenie przez Jana Pawła II, Dekretu o heroiczności cnót naszej Założycielki.

1998 – 24 maja: Beatyfikacja Matki Teresy Michel.

2006 – 22 października: przyjazd pierwszych sióstr do Polski.

2012 - 25 maja: otwarcie domu w Angoli.