Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

Posługujemy przede wszystkim w środowiskach ludzi ubogich.

Opieka nad chorymi, starszymi, opuszczonymi (domy opieki i spokojnej starości, hospicjum)

Opieka nad chorymiOpieka nad osobami starszymiOpieka nad osobami starszmi

Opieka nad niepełnosprawnymi

Opieka nad niepełnosprawnymiOpieka nad niepełnosprawnymiOpieka nad niepełnosprawnymi

Troska o sieroty i dzieci ulicy (przedszkola, domy pomocy)

Troska o sieroty i dzieci ulicyTroska o sieroty i dzieci ulicy

Kolegia dla młodzieży

Kolegia dla młodzieżyKolegia dla młodzieży

Duszpasterstwo parafialne

Duszpasterstwo parafialneDuszpasterstwo parafialne

Duszpasterstwo rodzin

Duszpasterstwo rodzinDuszpasterstwo rodzinDuszpasterstwo rodzin