Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

Charyzmat

Charyzmat
Aby być, Małymi Siostrami tej Opatrzności, nie wystarczy, córki moje, sama nazwa: trzeba, abyśmy były MAŁE przed Bogiem, uznając, że bez Jego niebieskiej pomocy nie jesteśmy w stanie uczynić żadnego dobra, trzeba radować się ukryciem, za honor uznawać poświęcenie, a za ideał życia – miłosierdzie.

(M.T.M.)

Charyzmat – Dar który, Bóg daje jednej osobie dla dobra wszystkich.
Nasz charyzmat wyniesiony przez życie naszej Błogosławionej Teresy Grillo Michel, z jej zapisów, ze świadectw tych, którzy Ją znali i z tradycji Zgromadzenia jest następujący:
Całkowite zawierzenie Bożej Opatrzności w służbie najbardziej potrzebującym.
W życie wprowadzamy dwa przykazania miłości. …Rzucam się z oczami zamkniętymi w objęcia Bożej Opatrzności, niech ona robi to, co jest lepsze dla mnie i dla małego dzieła naszego… (M.T.M). Biedni są naszymi panami, bez biednych czuję się nie na miejscu.

Duchowość

Duchowość – to sposób szczególny, z którym osoba lub grupa osób decyduje się żyć przesłaniem chrześcijańskim według swego powołania. W duchowości Matki Michel najważniejszą rolę odgrywają: adoracja, wynagrodzenie, pokora, prostota, oddanie, miłosierdzie, pogoda ducha wobec potrzebujących, duch misyjny, cześć szczególna do Matki Bożej.
Adorować to znaczy rozpoznać wszystkimi naszymi darami wszystko Boga i nasze nic, a więc nasza całkowita zależność od Niego.
Charyzmat Matki Teresy Grillo Michel to prosta droga życia chrześcijańskiego w pokorze, w jedności z Kościołem lokalnym, charakteryzowana ubóstwem osobistym i całkowitym zaufaniem Bożej Opatrzności. Życie siostrzane we wspólnocie , adoracja Jezusa w Eucharystii, medytacja słowa Bożego, macierzyństwo duchowe zwrócone szczególnie w kierunku biednych.
Jakże pięknie żyć, gdy jesteśmy pozostawieni w Jego dłoniach, które są zawsze otwarte dla tych, którzy pokładają w Nim nadzieję (M.T.M.).
Miłość jest największą ze wszystkiego. To Ona wprawia świat w ruch.

Charyzmat